ckb gradjani 3 paketa proizvoda

CKB paketi usluga

CKB paketi donose, po nikad povoljnijim uslovima, pogodnosti digitalnih proizvoda. Od sada, lakoća upravljanja različitih finansijskih poslova vam je još dostupnija – čekanje u redu je prošlost, a kroz atraktivne naknade ostvarujete značajnu uštedu. Na vama je samo da odaberete jedan od tri CKB paketa koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Glavne prednosti CKB paketa proizvoda

 • Bez čekanja u redovima i vođenje sopstvenih finansija na najbrži i najjednostavniji način
 • Svaki paket sadrži CKB GO aplikaciju koja vam pruža bolju finansijsku kontrolu kroz mogućnost provjere 24/7 (uvid u račune, kartice, kredite, depozite, trajne naloge, obavljanje nacionalnog i međunarodnog plaćanja, mijenjanje limita i statusa kartica, kreiranje depozita)
 • Podizanje zarade i drugih primanja putem stabilne međunarodne banke i u okviru najveće mreže bankomata u zemlji
 • Posjedovanje kartice koju možete koristiti na svim prodajnim mjestima uz laku i sigurnu upotrebu
 • Trgovina na rate preko kartica u okviru paketa

Izaberite svoj CKB paket usluga

CKB Standard paket

Izaberite osnovni paket bankarskih usluga:

 • Transakcioni račun (Paket uključuje jedan ili više transakcionih računa za obavljanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija)
 • Debitna kartica (Master i/ili Visa)
 • CKB GO
 • SMS secure – aktiviranjem paketa automatski obezbjeđujete prijem SMS porukaza autorizacije debitnom karticom u iznosu od 100EUR i više. SMS secure poruke su besplatne.

Cijena paketa:

Mjesečna naknada za paket iznosi: 3,95 eura

Mjesečna naknada ukoliko ispunite uslove za nagradu: 2,95 eura

Nagrada:

Uslov koji koji je potrebno ispuniti da biste ostvarili pravo najnižu cijenu paketa:

Mjesečna kupovina debitnom karticom u ukupnom iznosu od  200 eura i više. Kupovina debitnim karticama podrazumijeva sve transakcije izvršene na POS terminalima kao i online transakcije.

CKB Smart paket

Ovaj paket je savršena mjera za sve koji žele pametno upravljati finansijama, štedeći svoje vrijeme i novac. Sadrži sljedeće proizvode:

 • Transakcioni račun (Paket uključuje jedan ili više transakcionih računa za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija)
 • Debitna kartica (Master i/ili Visa)
 • CKB GO
 • SMS servis uz besplatne SMS poruke

Osiguranje od zloupotrebe platnih kartica uključujući skimming i osiguranje nezgode.

Osiguravajuće pokriće (važi svuda u svijetu)

Limit pokrića po štetnom događaju i u godišnjem agregatu

Zloupotreba kartice od strane trećih lica+skimming

Zamjena ključeva ili ključaonica,ličnih dokumenata i kupovina nove torbe i/ili novčanika: 

a) trošak zamjene ključeva i pripadajućih ključaonica sa istovjetnom novom

b) trošak izdavanja novih ličnih dokumenata 

c) trošak zamjene odnosno izdavanja nove kartice

Zloupotreba na internetu i sajtovima

Protivpravno oduzimanje gotovine

Troškovi plaćanja poziva sa mobilnog telefona

 

 do limita kartice, max.1.000 EUR

 

100 EUR

100 EUR

15 EUR

250 EUR

100 EUR

100 EUR

*Godišnji agregat: 80.000 EUR

Osiguranje nezgode

Smrt usled nezgode 2.000EUR

  

Opcioni proizvodi*:

 • Overdraft** – Ukoliko imate overdraft, u okviru ovog paketa, za potrošenih prvih 50 eura minusa bićete oslobođeni kamate. Za potrošeni iznos preko 50 eura, obračunavaće se kamata na cjelokupan iskorišćeni iznos na dnevnom nivou, a naplata će se vršiti na kraju mjeseca.
 • Servis za kupovinu na rate CKB Visa Classic debitnom karticom
 • CKB MC shopping kreditna kartica

Cijena paketa:

Mjesečna naknada za paket iznosi: 5,95 eura

Mjesečna naknada ukoliko ispunite uslove za nagradu: 4,95 eura

Nagrada:

Uslov koji je potrebno ispuniti da biste ostvarili pravo na nižu cijenu paketa:

Najmanje 3 CKB GO plaćanja i bez transakcija u filijali.

*Da biste kao korisnik paketa postali korisnik opcionih proizvoda/servisa, morate aplicirati za svaki pojedinačni proizvod i priložiti neophodnu dokumentaciju po standardnim bančinim procedurama za odobenje proizvoda/servisa. Korisnik opcionih proizvoda možete postati isključivo ukoliko zadovoljavate sve uslove za odobrenje proizvoda/servisa koje je banka definisala. Mjesečna naknada za održavanje opcionih proizvoda uključena je u cijenu paketa.

** Godišnja nominalna kamatna stopa iznosi 19,56% i jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi. Kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu se odobrava bez troškova za obradu kredita. Dodatni troškovi za odobrenje kredita su trošak mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura).Troškovi obračuna kamate se odnose na iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja i obračunavaju se na dnevnoj osnovi a naplaćuju se jednom mjesečno u skladu sa ugovorom. Za iskorišćeni  iznos manji od 50 eura u CKB Smart paketu, nominalna kamatna stopa (NKS)=0 i efektivna kamatna stopa (EKS)=0

CKB Super paket

Spremni ste isprobati nešto novo i iznad prosjeka? CKB Super paket vam nudi savremene i napredne bankarske proizvode i usluge. Ovaj paket sadrži sljedeće proizvode:

 • Transakcioni račun
 • Visa Platinum debitna kartica – uključuje putno osiguranje (kašnjenje leta i/ili prtljaga, propušten let), zaštita kupaca (krađa ili oštećenje predmeta, kupljenog isključivo za lično korišćenje), dva besplatna ulaska u lobije na aerodromima širom svijeta) Više detalja možete pronaći na linku:  https://cardholderbenefitsonline.com/
 • Debitna kartica (Master i/ili Visa)
 • CKB GO
 • SMS servis uz besplatne SMS poruke

Opcioni proizvodi*:

 • Overdraft** – Ukoliko imate overdraft, u okviru ovog paketa, za potrošenih prvih 100 eura minusa bićete oslobođeni kamate. Za potrošeni iznos preko 100 eura, obračunavaće se kamata na cjelokupan iskorišćeni iznos na dnevnom nivou, a naplata će se vršiti na kraju mjeseca
 • Servis za kupovinu na rate CKB Visa Classic debitnom karticom
 • CKB MC Shopping kreditna kartica
 • Visa Gold kreditna kartica

Cijena paketa:

Mjesečna naknada za paket iznosi: 7,95 eura

*Da biste kao korisnik paketa postali korisnik opcionih proizvoda/servisa, morate aplicirati za svaki pojedinačni proizvod i priložiti neophodnu dokumentaciju po standardnim bančinim procedurama za odobenje proizvoda/servisa. Korisnik opcionih proizvoda možete postati isključivo ukoliko zadovoljavate sve uslove za odobrenje proizvoda/servisa, koje je banka definisala. Mjesečna naknada za održavanje opcionih proizvoda uključena je u cijenu paketa.

**Godišnja nominalna kamatna stopa iznosi 19,56% i jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi. Kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu se odobrava bez troškova za obradu kredita. Dodatni troškovi za odobrenje kredita su trošak mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura).Troškovi obračuna kamate se odnose na iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja i obračunavaju se na dnevnoj osnovi a naplaćuju se jednom mjesečno u skladu sa ugovorom. Za iskorišćeni iznos manji od 100 eura u CKB Super paketu, nominalna kamatna stopa (NKS)=0 i efektivna kamatna stopa (EKS)=0 u zavisnosti od vrste paketa.

Da biste postali korisnik CKB paketa, potrebno je:

 • Da imate otvoren transakcioni račun u CKB-u

 

Potrebna dokumentacija

 • Identifikacioni dokument

VAŽNO

Ukoliko želite da postanete korisnik opcionih prozvoda koji su uključeni u cijenu paketa, potrebno je da aplicirate za svaki pojedinačni proizvod i priložite neophodnu dokumentaciju koja je propisana bančinim standardnim procedurama za odobenje željenih proizvoda/servisa.

Naknade

Cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte u pregledu tarifa.

Formular za prijavu

+382