ckb gradjani osoguranje

Zastupanje u osiguranju

Crnogorska komercijalna banka, licencirana za poslove zastupanja u osiguranju, omogućava svojim klijentima da u ekspoziturama Banke dobiju polise neživotnog osiguranja u saradnji sa našim partnerom iz oblasti osiguranja:

Osiguravajući proizvod koji klijent može zatražiti u svim ekspoziturama je:

  • Osiguranje imovine 

Osiguranje imovine je obezbjeđenje kredita kao što su:

  • CKB stambeni kredit
  • CKB hipotekarni kredit

Postojeća ponuda će se vremenom uvećavati novim osiguravajućim proizvodima na zadovoljstvo svih nas.