ckb gradjani osoguranje

Zastupanje u osiguranju - UNIQA neživotno osiguranje

CKB, licencirana za poslove zastupanja u osiguranju, omogućava svojim klijentima da u svim poslovnicama dobiju polise neživotnog osiguranja u saradnji sa našim partnerom iz oblasti osiguranja UNIQA neživotno osiguranje a.d. Podgorica.

Neživotno osiguranje - osiguranje imovine

Korisnicima CKB stambenih i CKB hipotekarnih kredita, u saradnji sa UNIQA osiguranjem, pružamo potpunu zaštitu njihovog prostora, omogućavajući ujedno brži i efikasniji proces pribavljanja kredita.

 • Sigurnost Vašeg prostora
 • Osiguranje od različitih vrsta rizika
 • Instrument osiguranja Vaše investicije
 • Vinkulacija u korist banke
 • Zaštita nepokretnosti za sve vrijeme trajanja kredita

Odluku o osiguranju od eventualnih nepredviđenih događaja je važno donijeti na vrijeme, da biste se zaštitili od:

 • Požara,
 • Eksplozije,
 • Oluje,
 • Grada,
 • Udara groma,
 • Udara sopstvenog ili nepoznatog motornog vozila,
 • Pada letjelice,
 • Manifestacija i demonstracija,
 • Poplava i bujica,
 • Izliva vode iz instalacija,
 • Loma stakla i
 • Loma instalacija

Izaberite jedan od četiri paketa i ugovorite polisu osiguranja u CKB poslovnicama širom Crne Gore.

UNIQA paketi za fizička lica

  

Osiguranje

 • Požar
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad
 • Udar groma
 • Udar sopstvenog ili nepoznatog motornog vozila (u objekat)
 • Pad vazdušne letjelice
 • Manifestacije i demonstracije
 • Izliv vode iz instalacija

Osiguranje

 • Požar
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad
 • Udar groma
 • Udar sopstvenog ili nepoznatog motornog vozila (u objekat)
 • Pad vazdušne letjelice
 • Manifestacije i demonstracije
 • Poplave i bujice
 • Izliv vode iz instalacija

Osiguranje

 • Požar
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad
 • Udar groma
 • Udar sopstvenog ili nepoznatog motornog vozila (u objekat)
 • Pad vazdušne letjelice
 • Manifestacije i demonstracije
 • Poplave i bujice
 • Izliv vode iz instalacija
 • Lom stakla

Osiguranje

 • Požar
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad
 • Udar groma
 • Udar sopstvenog ili nepoznatog motornog vozila (u objekat)
 • Pad vazdušne letjelice
 • Manifestacije i demonstracije
 • Poplave i bujice
 • Izliv vode iz instalacija
 • Lom stakla
 • Lom instalacija