ckb krediti

CKB kredit za refinansiranje

Ako želite da objedinite sve kredite ili želite da ih na jednostavniji i lakši način otplatite, odaberite CKB refinans kredit koji omogućava refinansiranje kreditnih obaveza u bankama i mikrokreditnim institucijama u Crnoj Gori.

Ovaj refinansirajući kredit pruža vam mogućnost otplate kreditnih obaveza, a ukoliko vam je potrebna dodatna gotovina, Banka vam je može odobriti u iznosu od 50% sredstava koja se refinansiraju.

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen državljanima Crne Gore ili nerezidentima koji imaju regulisan boravak i radni odnos u Crnoj Gori, zaposlenima u kompanijama na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima.


Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 20.000 EUR (bez žiranata)
 • rok otplate od 3 do 72 mjeseca

Reprezentativni primjer

 3.000 EUR10.000 EUR20.000 EUR
Period otplate 36 mjeseci 60 mjeseci 72 mjeseca
NKS (godišnja) 7,99% 7,59% 6,99%
Mjesečni anuitet 93,59 EUR 199,58 EUR 338,78 EUR
Administrativna naknada 30 EUR 100 EUR 200 EUR
Ukupna kamata 369,41 EUR 1.974,93 EUR 4.392,39 EUR
EKS 8,85% 8,07% 7,38%
Ukupni troškovi* 404,41 EUR 2.079,93 EUR 4.597,39 EUR
Ukupan dug 3.404,41 EUR 12.079,93 EUR 24.597,39 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2 EUR) i upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR). Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.11.2020. godine.

Kreditni kalkulator

offer title

 offer text

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi mjenice (2 EUR) i upita Kreditnom registru (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1% od iznosa kredita.


Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • do 67 godina starosti na datum posljednje rate, bez žiranata
 • do 70 godina starosti na datum posljednje rate, sa žirantom

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu korisnika kredita
 • administrativna zabrana na platu/penziju žiranta
 • mjenica (koju potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen) i mjenično ovlašćenje (koje potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
 • ovlašćenje za naplatu sa računa pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija lične karte ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • formular za unos ličnih podataka
 • administrativna zabrana
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • potvrda o zaposlenju (ne starija od 30 dana) ili kopija matrikule za pomorce
 • izjava o otpremnini
 • saglasnost za pristup RKB-u
 • kopija naloga uplate za RKB
 • potvrda o zaposlenju i primanjima

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u filijali tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

CKB kredit za refinansiranje

Zainteresovani ste za CKB kredit za refinansiranje? Aplicirajte online.

Aplicirajte online