CKB keš kredit za penzionere

Novim koracima zajedno

CKB gotovinski kredit za penzionere sa rokom otplate do 10 godina

CKB gotovinski kredit za penzionere sa polisom osiguranja je najbolji izbor za penzionere koji imaju potrebu za gotovinskim sredstvima.

Prednosti

 • odobrenje kredita moguće je za samo 1 dan!
 • kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 12.000 EUR
 • rok otplate je od 73 do 120 mjeseci
 • duži period otplate omogućava nižu mjesečnu ratu

Reprezentativni primjer

 5.000 EUR10.000 EUR12.000 EUR
Period otplate 73 mjeseca 96 mjeseci 120 mjeseci
NKS (godišnja) 10,99% 10,99% 10,99%
Mjesečni anuitet 92,94 EUR 154,33 EUR 161,84 EUR
Administrativna naknada 75 EUR 150 EUR 180 EUR
Ukupna kamata 1.784,31 EUR 4.815,73 EUR 7.420,57 EUR
EKS 11,62% 11,49% 10,41%
Ukupni troškovi* 1.859,31 EUR 4.965,73 EUR 7.600,57 EUR
Ukupan dug 6.859,31 EUR 14.965,73 EUR 19.600,57 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2 EUR) i upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR). Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 15. 9. 2022. godine.


Kreditni kalkulator

Odobrenje za 1 dan!

Odobrenje kredita za 1 dan!

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1,50% od iznosa kredita.Opšti uslovi odobravanja:

 • maksimum 78 godina starosti u momentu isplate posljednjeg anuiteta

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na penziju korisnika kredita
 • administrativna zabrana na platu/penziju žiranta
 • mjenica (koju potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen) i mjenično ovlašćenje (koje potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
 • polisa životnog osiguranja (grupna)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija lične karte
 • formular za unos ličnih podataka
 • administrativna zabrana
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • potvrda o isplati penzije Fonda PIO (penzioni ček)
 • potvrda o zaposlenju (ne starija od 30 dana – žirant, ako je potreban)
 • zahtjev za uplatu penzije (za nove klijente)
 • saglasnost za pristup RKB-u
 • kopija naloga uplate za RKB
 • izvod prometa po transakcionom računu za poslednji mjesec

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

CKB keš kredit za penzionere sa rokom otplate do 10 godina

Zainteresovani ste za CKB keš kredit za penzionere sa rokom otplate do 10 godina? Aplicirajte online.

Aplicirajte online