CKB kredit, sada!

Aplicirajte za CKB kredit

CKB gotovinski kredit za zaposlene

Ako vam je potrebna gotovina za željenu kupovinu ili brzo izmirenje obaveza, CKB gotovinski kredit je pravo rješenje za vas.

Odobrenje kredita moguće je za samo 1 dan! Kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 25.000 EUR (bez žiranata) sa rokom otplate od 3 do 72 mjeseca.

Kreditni kalkulator

Osnovna ponuda

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), 1 mjenice (2 eura) i upita u Kreditni registar CBCG (3 eura)


Formular za prijavu

+382

CKB overdraft

Raspolažite dodatnim novčanim sredstvima u svakom trenutku, na način koji vama najviše odgovara.

CKB overdraft (kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu) odobrava se u iznosima od 50 EUR do 5.000 EUR za zaposlene i od 50 EUR do 1.500 EUR za penzionere. Otplata se vrši na mjesečnom nivou, gornja granica starosti klijenta nije određena a kamata se obračunava samo na iskorišćeni dio overdrafta.

Formular za prijavu

+382

CKB stambeni kredit

U životu je važno imati svoj dom – mjesto gdje ćete se osjećati svoji na svome, spokojni i opušteni.

Mi vam nudimo CKB stambeni kredit, a vi izaberite životni prostor kakav ste oduvijek priželjkivali.

Kredit se odobrava u iznosima od 5.000 EUR do 300.000 EUR sa rokom otplate od 12 do 300 mjeseci.

Reprezentativni primjer

 30.000 EUR60.000 EUR40.000 EUR
Period otplate 120 mjeseci 240 mjeseci 180 mjeseci
NKS (godišnja) 6,15% 6,15% 2,99% + 6M Euribor***
Mjesečni anuitet 335,31 EUR 435,05 EUR 355,28 EUR
Administrativna naknada 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Ukupna kamata 10.237,77 EUR 44.412,48 EUR 23.950,81 EUR
Trošak procjene nepokretnosti* 80 EUR 80 EUR 80 EUR
Polisa osiguranja nekretnine* 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Trošak ovjere založne izjave 136 EUR 200 EUR 136 EUR
Upis hipoteke 20 EUR 20 EUR 20 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti 8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 6,68% 6,44% 7,22%
Ukupni troškovi** 10.686,49 EUR 44.925,20 EUR 24.399,53 EUR
Ukupan dug 40.686,49 EUR 104.925,20 EUR 64.399,53 EUR
       

 

*Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 4. 2024. godine.

**Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), naknade za dvije mjenice (4 eura), upita u Kreditni biro CBCG (3 eura), trošak procjene nepokretnosti (80 eura), trošak polise osiguranja nekretnine (197,72 eura), trošak ovjere založne izjave, trošak upisa hipoteke (20 eura) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 eura). 

***6M Euribor na dan 17. 4. 2024. godine iznosi 3.82

Kreditni kalkulator

Osnovna ponuda

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), 1 mjenice (2 eura) i upita u Kreditni registar CBCG (3 eura). Kreditni kalkulator ne uključuje troškove koji se odnose na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, a koji su prikazani u reprezentativnim primjerima (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi zasnivanja instrumenata obezbjeđenja i sl.).


Formular za prijavu

+382

CKB hipotekarni kredit

CKB hipotekarni kredit je pravo rješenje za vas ukoliko vam je potrebna gotovina za željenu kupovinu, brzo izmirenje obaveza ili želite da renovirate vaše objekte za narednu turističku sezonu, a da pri tome relaksirano otplaćujete kredit na duži vremenski period.

Refinansirajte postojeće obaveze, opremite stan, raspolažite novcem baš onako kako želite, a mjesečnu ratu prilagodite svom budžetu.

CKB hipotekarni kredit se odobrava u iznosima od 3.000 EUR do 150.000 EUR sa rokom otplate od 24 do 240 mjeseci.

Reprezentativni primjer

 30.000 EUR40.000 EUR60.000 EUR
Period otplate 120 mjeseci 180 mjeseci 240 mjeseci
NKS (godišnja) 5,99% 5,99% 5,99%
Mjesečni anuitet 332,90 EUR 337,32 EUR 429,50 EUR
Administrativna naknada 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Ukupna kamata 9.948,02 EUR 20.716,77 EUR 43.079,57 EUR
Trošak procjene nepokretnosti 80 EUR 80 EUR 80 EUR
Polisa osiguranja nekretnine 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Trošak ovjere založne izjave 136 EUR 136 EUR 200 EUR
Upis hipoteke 20 EUR 20 EUR 20 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti 8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 6,51% 6,37% 6,27%
Ukupni troškovi* 10.396,74 EUR 21.165,49 EUR 43.592,29 EUR
Ukupan dug 40.396,74 EUR 61.165,49 EUR 103.592,29 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), naknade za dvije mjenice (4 eura), upita u Kreditni biro CBCG (3 eura), trošak procjene nepokretnosti (80 EUR), trošak polise osiguranja nekretnine (197,72 eura), trošak ovjere založne izjave,  trošak upisa hipoteke (20 eura) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 eura). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 4. 2024. godine.

Kreditni kalkulator

Osnovna ponuda

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi naknade za odobravanje kredita (0,00 eura), 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR). Kreditni kalkulator ne uključuje troškove koji se odnose na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, a koji su prikazani u reprezentativnim primjerima (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi zasnivanja instrumenata obezbjeđenja i sl.).


Formular za prijavu

+382