CKB

CKB SMS servis

  • Budite uvijek informisani o svojim transakcijama
  • Unaprijedite svoju sigurnost
  • Poboljšajte raspolaganje novca i uvijek imajte informaciju o stanju Vašeg računa

Opis proizvoda

SMS servis nudi sve vrste obavještenja o promjenanam na transakcionom i deviznom računu klijenta putem SMS poruka. Proizvod je namijenjen svim kompanijama koje su klijenti Crnogorske komercijalne banke (rezidenti i nerezidenti).

Moguće je korisiti sljedeće servise za transakcione i devizne račune:

  • Poruka o Prilivu - Pri svakom novom prilivu korisnik sistema dobija informaciju putem SMS-a. Moguće je podesiti donju granicu iznosa za dobijanje informacije. To znači da će klijent dobijati sms poruke samo u slučajevima kad je iznos priliva veći od postavljenog limita.
  • Poruke o Odlivu - Pri svakom novom odlivu korisnik sistema dobija informaciju putem SMS-a. Moguće je podesiti donju granicu iznosa za dobijanje informacije. To znači da će klijent dobijati sms poruke samo u slučajevima kad je iznos odliva veći od postavljenog limita.
  • Poruke o Izvodu sa transakcionog računa - Izvod se šalje na kraju poslovnog dana, tj. uveče oko 21h, ili sledećeg dana, u zavisnosti od izbora klijenta. Izvod sadrži informacije o ukupnom odlivu, ukupnom prilivu i trenutni saldo na računu.
  • Poruke o stanju na transakcionom računu - Poruka o stanju se dobija na zahtjev klijenta. Ovaj servis mogu da koriste korisnici svih mreža u Crnoj Gori.
  • ATM - Pri svakom podizanju novca sa bankomata klijent dobija SMS informaciju o odrađenoj transakciji. Takođe, postoji mogućnost limitiranja iznosa.
  • POS - Pri svakoj transakciji odrađenoj na POS terminalu klijent dobija SMS informaciju. Takođe, postoji mogućnost limitiranja iznosa.

Provjeru stanja na računu korisnici CKB SMS servisa mogu da izvrše slanjem SMS-a sadržine „R“ na broj 1456 za sve mreže u Crnoj Gori.
Isto tako, korisnici mogu da provjere stanje na računu platne kartice slanjem SMS-a sadržine „C“ na broj 1456, takođe za sve mreže u Crnoj Gori.
Pogledajte listu inostranih mobilnih operatera koji podržavaju prijem SMS poruka o promjenama na deviznom računu.

Informacije

Za sve dodatne informacije pozovite CKB Call Centar 19894, tehničkoj podršci eBanking odjeljenja ili putem e-mail adrese ebanking@ckb.me.