CKB
Poštovani klijenti,

Željeli bismo da vas informišemo da će Internet i Mobilno bankarstvo Podgoričke banke biti zamijenjeni CKB GO servisom.  
CKB GO servis biće dostupan preko internet pretraživača na adresi https://www.ckbgobank.me, a mobilna aplikacija biće dostupna na  Play i Apple Store-u.  Putem internet stranice www.ckb.me i kroz aplikacije za E-banking i Mobilno bankarstvo Podgoričke banke, bićete blagovremeno informisani  o promjenama u servisu, instrukcijama za preuzimanje, instalaciju i prijavljivanje na CKB GO servis.  

Više informacija o CKB GO servisu možete pronaći ovdje.

CKB GO će imati nove, drugačije funkcionalnosti u odnosu na dosadašnje elektronsko i mobilno bankarstvo Podgoričke banke.

Imajte na umu da sačuvani šabloni i uneseni partneri koje su klijenti imali u dosadašnjim servisima Podgoričke banke neće biti prenijeti.

Biće potrebno da ih ponovo kreirate u CKB GO servisu.

Istorija transakcija takođe neće biti prenijeta. Ti podaci ostaće dostupni u određenom vremenskom periodu nakon spajanja banaka da ih možete pogledati, ali ne i mijenjati.

Na dan spajanja Podgoričke banke sa CKB bankom, što se očekuje 11. decembra 2020. godine, klijenti Podgoričke banke koristiće isto korisničko ime, a inicijalni password će im biti poslat najkasnije prvog radnog dana nakon spajanja banaka.

Uvjeravamo Vas da je CKB GO jedan od najboljih digitalnih servisa u našoj bankarskoj industriji.