CKB

CKB Mastercard PB/PB+ Contactless kartica

 • Mastercard World Elite logo
 • Mastercard Premium program
 • Osiguranje
 • Pristup biznis klubovima na aerodromima u Beogradu, Beču i Sarajevu
 • Uz CKB Mastercard PB+ karticu uživajte sve privilegije concierge servisa 24/7

Opis proizvoda

CKB Mastercard® PB/PB+ Contactless kartica je međunarodna Mastercard debitna kartica namijenjena članovima privatnog bankarstva Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, koji očekuju prihvaćenost širom svijeta, izvrsnost usluge i pristup izuzetnim pogodnostma.


CKB Mastercard® PB/PB+ Contactless kartica omogućava jednostavno i sigurno raspolaganje sredstvima sa transakcionog računa za koji je neposredno vezana. Nezavisno od toga da li ste u zemlji ili inostranstvu, sredstva na računu možete koristiti u svakom trenutku, bez rizika posjedovanja gotovine, a uz mogućnost njenog jednostavnog podizanja.


Korišćenjem CKB Mastercard® PB/PB+ Contactless kartica ostvarujete specijalne benefite koji će Vam unaprijediti svakodnevno iskustvo kupovine, putovanja, relaksacije i uživanja. Takođe, možete uživajti u slobodnom ulazu za bussiness lounge na aerodromima u Beogradu, Sarajevu i Beču. Za više detalja, kliknite ovdje.


Kao korisnik CKB Mastercard® PB/PB+ Contactless kartice besplatno dobijate Generali paket osiguranja. Kompanija Generali Osiguranje Montenegro i asistentska kompanija Europ Assistance korisnicima CKB Mastercard® PB/PB+ Contactless kartice obezbjeđuju: putno zdravstveno osiguranje, osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom platne kartice, osiguranje za slučaj smetnji na putovanju, osiguranje pomoći na putu za drumsko vozilo. Osiguranjem koje je ugovorila Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica pokrivena su lica od 18 do 75 godina starosti. Korisnik osiguranja je isključivo osiguranik, tj. korisnik CKB Mastercard® Contactless PB kartice.


CKB Mastercard PB+ kartica je prva kartica na našem tržištu sa uključenim concierge servisom koji vam u ulozi ličnog asistenta pomaže da rezervišete mjesto u restoranu, obezbijedite ulaznice za događaje, planirate i organizujete putovanja i slično. Kao korisnik PB+ paketa pored svih beneficija i privilegija, uživajte u besplatnom korišćenju CKB SMS i CKB GO servisa, kao i LoungeKey servisu na svim aerodromima u svijetu, pri čemu su prva četiri ulaska na godišnjem nivou besplatna.

Prednosti korišćenja CKB Mastercard® PB/PB+ Contactless kartice

 • Kao klijent Privatnog bankarstva dobijate CKB Mastercard® PB/PB+ Contactless karticu
 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom platne kartice
 • Osiguranje za slučaj smetnji na putovanju
 • Osiguranje pomoći na putu za drumsko vozilo
 • Slobodan ulaz za bussiness lounge na aerodromima u Beogradu, Sarajevu i Beču
 • Popuste na brojnim lokacijama u Crnoj Gori i ostalim zemljama Evrope
 • Beskontaktno plaćanje
 • Nije potrebna autorizacija PIN-om za iznose do 15 EUR
 • Omogućava vam plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima i podizanje gotovine na bankomatima i cash advances isplate u zemlji i inostranstvu sa oznakom Mastercard
 • Na bankomatima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica možete dobiti uvid u raspoloživo stanje na tekućem računu.

Gdje možete dobiti CKB Mastercard® PB/PB+ Contactless karticu

CKB Mastercard® PB/PB+ kartica namijenjena je članovima privatnog bankarstva Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica.

Predlažemo da prethodno zakažete sastanak sa vašim privatnim bankarom, u terminu koji vama odgovara, pozivom na broj +382 19903 ili slanjem email-a na pbis@ckb.me. Posjetite našu poslovnicu koja se nalazi na adresi: The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica ili posjetite najbližu CKB filijalu.

Bezbjednost

Kada dobijete karticu obavezno je potpišite. Nepotpisana kartica se smatra nevažećom. Korisnik kartice uz karticu dobija i njen tajni identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIN). Neophodno je da korisnik kartice čuva svoj PIN u tajnosti, da ga ne saopštava drugim licima, da ne postoji pismeni trag istog kako bi eliminisali rizik od zloupotrebe kartice. Prilikom unošenja vašeg PIN broja na bankomatu ili POS terminalu sačuvajte privatnost. Provjerite iznos transakcije prije potpisivanja računa.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili vam je ona ukradena molimo vas da kontaktirate CKB Call Centar 19894. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

Reklamacija

Ukoliko korisnik kartice smatra da mu neki troškovi ne pripadaju ili su pogrešno obračunati, može se obratiti banci radi reklamiranja istih uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju banka od njega može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.
Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, korisnik rješava sa prodajnim mjestom. Bez obzira na ishod reklamacije korisnik je dužan podmiriti ukupan dug po kartici.

Ako banka utvrdi da je reklamacija opravdana, odobriće račun vezan za karticu, a u slučaju neopravdane reklamacije korisnik snosi sve troškove.

Informacije

Za sve informacije vezane za poslovanje platnim karticama pozovite broj telefona privatnog bankarstva 19903, pošaljite e-mail na pbis@ckb.me, ili dođite u poslovnu jedinicu privatnog banakarstva, adresa The Capital Plaza Bulevar Džordža Vašingtona 98 81000 Podgorica.

Takođe, možete obići najbližu poslovnicu CKB ili pozvati naš CKB Call Centar na broj 19894.

Detaljnije informacije o paketu osiguranja koje dobijate besplatno uz CKB Mastercard® PB/PB+ kartice, možete naći na sajtu Generali Osiguranja Montenegro (www.generali.me).