CKB

CKB Call Centar 19894

 • Dođite do informacija o Banci, proizvodima i uslugama brzo i jednostavno
 • Dođite do potrebnih kontakt informacija
 • Provjerite stanje na računima i karticama
 • Informišite se o posljednjoj transakciji – odlivu ili prilivu

Opis proizvoda

Informativni Call Centar Crnogorske komercijalne banke predstavlja ekskluzivan servis u bankarskom sektoru Crne Gore. Klijenti su u mogućnosti da pozivom na broj 19894 stupe u kontak sa operaterom u cilju dobijanja potrebnih informacija o bančinim proizvodima i servisima. Takođe, dostupne su i informacije o kontaktima pojedinih zaposlenih čime je dodatno olakšana komunikacija sa Bankom.Servis je raspoloživ pozivom na broj 19894 u periodu od 07.00 do 23.00h svakog radnog dana, a vikendom od 09.00 do 21.00h.

Usluge koje nudi CKB Call Centar su informacije o:

 • Posljednjem prilivu ili odlivu sa transakcionih i deviznih računa.
 • Sve informacije o platnim karticama.
 • Gašenju kartica u slučaju zloupotrebe, gubljenja ili iz bilo kog drugog razloga.
 • Kartičnim transakcijama.
 • Svim kreditnim linijama za stanovništvo.
 • Svim štednim linijama za stanovništvo.
 • Informacije i podrška za eBanking usluge.
 • Ostalim proizvodima Banke.
Pozivom CKB Call Centra možete dobiti i podršku za korišćenje POS terminala, eBanking-a, kartica, bankomata i sl. Takođe, u slučaju da izgubite karticu, ili je ona ukradena, možete pozvati CKB Call Centar i odmah je blokirati. Isto važi i za eBanking.
U okviru ponude Call centra CKB-a, biranjem broja 19901, klijentu je dostupan i servis automatske provjere stanja, posljednjeg priliva i posljednjeg odliva sa svih transakcionih i deviznih računa, kao i sa računa svih kreditnih kartica. U cilju dobijanja finansijskih informacija na ovaj način, klijent se identifikuje sa posljednjih 12 cifara neke od svojih platnih kartica plus tri posljednje cifre transakcionog računa, koje prilikom prvog logovanja mijenja u telekod, samo njemu poznat.

Informacije

Za sve dodatne informacije kontaktirajte tehničku podršku eBanking odjeljenja putem e-mail adrese ebanking@ckb.me.