CKB

CKB EU plus kredit

21.11.2014.

CKB EU plus kredit

U saradnji sa Evropskim Investicionim Fondom, CKB je proširila ponudu kredita koje nudi malim i srednjim preduzećima. EU Plus kredit omogućava finansiranje potreba preduzeća za obrtna sredstva kao što su nabavka: zaliha, robe, sirovina i slično. Služi za finansiranje investicija u materijalna dobra i nematerijalnih ulaganja. Ovo finansiranje koristi pogodnosti garancije koja se izdaje shodno Programu za razvoj preduzetništva i inovativnost na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska Unija.