CKB

Donacija Urgentnom centru Kliničkog centra Crne Gore

20.02.2014.

Donacija Urgentnom centru Kliničkog centra Crne Gore

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica je danas u Podgorici, u okviru donatorske kampanje pokrenute krajem prošle godine, uručila donaciju Urgentnom Centru Kliničkog centra Crne Gore - monitor za praćenje vitalnih parametara čija je vrijednost 3.200 eura.

Urgenti centar je prepoznat kao jedno od najopterećenijih i najstresnijih radnih mjesta u Kliničkom centru Crne Gore čiji je obim i sadržaj djelatnosti u stalnom porastu. Imajući u vidu povećanje broja pacijenata i nedostatak pojedine dijagnostičke opreme u saradnji sa upravom Urgentnog centra, CKB je za potrebe ove medicinske ustanove obezbijedila monitor za praćenje vitalnih parametara.

“CKB kontinuirano ulaže u zdravstvene projekte i institucije u sklopu svog programa društvene odgovornosti. Ovom donacijom Banka nastavlja da pomaže Urgentni centar kome je prošle godine donirala uniforme za zaposlene.Cilj nam je da ljekarima i medicinskom osoblju olakšamo rad, omogućimo kvalitetnije pružanje usluga, a pacijentima bolji medicinski tretman”, izjavila je Branislava Maja Vukčević, direktor Korporativnog sekretarijata CKB.

Direktor Urgentnog centra, dr Vladimir Dobričanin je rekao da je ovo jedna od veoma značajnih donacija jer monitor za praćenje vitalnih parametara omogućava precizno praćenje najtežih pacijenata koji se javljaju u UC.

“Ovo je primjer kako jedan privredni subjekt u Crnoj Gori na najbolji mogući način prepoznaje potrebe zdravstvenog sistema Crne Gore od čega najveću i jedinu korist imaju građani Crne Gore.”, naveo je dr Dobričanin.

Donacija Urgentnom centru Kliničkog centra Crne Gorepredstavlja još jednu potvrdu dugoročne opredjeljenosti i posvećenosti banke lokalnoj zajednici.

Donacija Urgentnom centru KCCG