CKB

Zapošljavamo: Administrativni referent u Odjeljenju za razvoj proizvoda i procesa

27.05.2019.

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Raspisuje oglas za radno mjesto: Administrativni referent u Odjeljenju za razvoj proizvoda i procesa

Zapošljavamo: Administrativni referent u Odjeljenju za razvoj proizvoda i procesa

Uslovi

 • VSS – poželjne oblasti: ekonomija, biznis, inžinjering, matematika, pravo
 • Radno iskustvo nije neophodno
 • Znanje engleskog jezika
 • Poznavanje MS Office paketa

Opis posla i odgovornosti

 • Učestvovanje u administrativnim poslovima vezanim za razvoj novih proizvoda i izmjene postojećih,
 • Davanje podrške u upravljanju portfolijom proizvoda i usluga Banke,
 • Saradnja sa nadležnim organizacionim djelovima koji se bave odnosima sa klijentima, marketingom i rizicima sa jedne strane procesa upravljanja razvojem proizvoda, nadležnim organizacionim djelovima koji se bave praćenjem usklađenosti rada sa zakonom, pravnim poslovima i bezbjednošću sa druge strane i nadležnim organizacionim djelovima iz oblasti Back Office-a i IT-a sa treće strane, u cilju obuhvata svih pitanja koja su vezana za razvoj proizvoda i procesa u dijelu koji se tiče konkretnog proizvoda ili procesa,
 • Saradnja sa Odjeljenjem za upravljanje projektima i digitalizaciju u dijelu koji se tiče automatizacije proizvoda i procesa,
 • Administrativna podrška u obuci kod inoviranja postojećih i uvođenja novih proizvoda i usluga iz oblasti njegovog domena,
 • Učestvovanje u izradi procedura, korisničkih uputstava za poslovanje Banke u oblasti proizvoda i proizvodnih procesa,
 • Podrška u izradi različitih vrsta izvještaja vezanih za aktivnosti Odjeljenja i proizvoda,
 • Učestvovanje u izradi i ažuriranju procedura i uputstava vezanih za rad Direkcije,
 • Obavljanje svih radnih zadataka iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih, tako i vanrednih, po procjeni nadređenog i u skladu sa potrebama organizacije.

Kako aplicirati

Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu posao@ckb.me najkasnije do 31.05.2019. godine.

Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Administrativni referent u Odjeljenju za razvoj proizvoda i procesa.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.

Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.