CKB kredit, sada!

Aplicirajte za CKB kredit

CKB gotovinski kredit za zaposlene

Ako vam je potrebna gotovina za željenu kupovinu ili brzo izmirenje obaveza, CKB gotovinski kredit je pravo rješenje za vas.

Odobrenje kredita moguće je za samo 1 dan! Kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 25.000 EUR (bez žiranata) sa rokom otplate od 3 do 72 mjeseca.

Kreditni kalkulator

Osnovna ponuda

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1.5% od iznosa kredita.


Formular za prijavu

+382

CKB overdraft

Raspolažite dodatnim novčanim sredstvima u svakom trenutku, na način koji vama najviše odgovara.

CKB overdraft (kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu) odobrava se u iznosima od 50 EUR do 5.000 EUR za zaposlene i od 50 EUR do 1.500 EUR za penzionere. Otplata se vrši na mjesečnom nivou, gornja granica starosti klijenta nije određena a kamata se obračunava samo na iskorišćeni dio overdrafta.

Formular za prijavu

+382

CKB stambeni kredit

U životu je važno imati svoj dom – mjesto gdje ćete se osjećati svoji na svome, spokojni i opušteni.

Mi vam nudimo CKB stambeni kredit, a vi izaberite životni prostor kakav ste oduvijek priželjkivali.

Kredit se odobrava u iznosima od 5.000 EUR do 300.000 EUR sa rokom otplate od 12 do 300 mjeseci.

Reprezentativni primjer

 

 30.000 EUR105.000 EUR40.000 EUR
Period otplate 120 mjeseci 240 mjeseci 180 mjeseci
NKS (godišnja) 5,99% 5,99% 2,99% + 6M Euribor**
Mjesečni anuitet 332,95 EUR 751,74 EUR 358,04 EUR
Administrativna naknada 300 EUR 1.050 EUR 400 EUR
Ukupna kamata 9.954,60 EUR 75.418,76 EUR 24.447,97 EUR
Trošak procjene nepokretnosti 60 EUR 60 EUR 60 EUR
Polisa osiguranja nekretnine 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Ugovor o hipoteci 170 EUR 170 EUR 170 EUR
Upis hipoteke 20 EUR 20 EUR 20 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti 8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 6,76% 6,35% 7,53%
Ukupni troškovi* 10.717,32 EUR 76.931,48 EUR 25.310,69 EUR
Ukupan dug 40.717,32 EUR 181.931,48 EUR 65.310,69 EUR

 

 *Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za 2 mjenice (4 EUR), upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR), trošak procjene nepokretnosti (60 EUR), trošak polise osiguranja nekretnine (197,72 EUR), trošak ugovora o hipoteci (170 EUR), trošak upisa hipoteke (20 EUR) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 18. 7. 2023. godine.

**6M Euribor na dan 17. 7. 2023. godine iznosi 3.941

Kreditni kalkulator

Osnovna ponuda

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1.5% od iznosa kredita. Kreditni kalkulator ne uključuje troškove koji se odnose na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, a koji su prikazani u reprezentativnim primjerima (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi zasnivanja instrumenata obezbjeđenja i sl.).


Formular za prijavu

+382

CKB hipotekarni kredit

CKB hipotekarni kredit je pravo rješenje za vas ukoliko vam je potrebna gotovina za željenu kupovinu, brzo izmirenje obaveza ili želite da renovirate vaše objekte za narednu turističku sezonu, a da pri tome relaksirano otplaćujete kredit na duži vremenski period.

Refinansirajte postojeće obaveze, opremite stan, raspolažite novcem baš onako kako želite, a mjesečnu ratu prilagodite svom budžetu.

CKB hipotekarni kredit se odobrava u iznosima od 3.000 EUR do 150.000 EUR sa rokom otplate od 24 do 240 mjeseci.

Reprezentativni primjer

 

 

 25.000 EUR40.000 EUR60.000 EUR
Period otplate 120 mjeseci 180 mjeseci 240 mjeseci
NKS (godišnja) 6,49% 6,49% 6,49%
Mjesečni anuitet 283,78 EUR 348,27 EUR 447,07 EUR
Administrativna naknada 250 EUR 400 EUR 600 EUR
Ukupna kamata 9.054,02 EUR 22.689,05 EUR 47.292,90 EUR
Trošak procjene nepokretnosti 60 EUR 60 EUR 60 EUR
Polisa osiguranja nekretnine 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Ugovor o hipoteci 170 EUR 170 EUR 170 EUR
Upis hipoteke 20 EUR 20 EUR 20 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti 8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 7,38% 7,06% 6,92%
Ukupni troškovi* 9.766,74 EUR 23.551,77 EUR 48.355,62 EUR
Ukupan dug 34.766,74 EUR 63.551,77 EUR 108.355,62 EUR

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenice (4 EUR), upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR), trošak procjene nepokretnosti (60 EUR), trošak polise osiguranja nekretnine (197,72 EUR), trošak ugovora o hipoteci (170 EUR), trošak upisa hipoteke (20 EUR) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 18. 7. 2023. godine.

Kreditni kalkulator

Osnovna ponuda

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1.5% od iznosa kredita. Kreditni kalkulator ne uključuje troškove koji se odnose na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, a koji su prikazani u reprezentativnim primjerima (npr. troškovi polise osiguranja, troškovi zasnivanja instrumenata obezbjeđenja i sl.).


Formular za prijavu

+382