CKB

Zapošljavamo: Administrativni referent u Odjeljenju za analizu i administraciju kredita

22.01.2019.

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Raspisuje oglas za radno mjesto: Administrativni referent u Odjeljenju za analizu i administraciju kredita

Zapošljavamo: Administrativni referent u Odjeljenju za analizu i administraciju kredita

Uslovi:

  • VSS, VŠS, SSS; Pravni ili Ekonomski fakultet ili druga odgovarajuća struka,
  • Radno iskustvo nije neophodno,
  • Dobro poznavanje engleskog jezika,
  • Poznavanje rada na računaru.

Opis posla i odgovornosti

  • Podrška u pripremi dokumentacije za svaku pojedinačnu transakciju na osnovu koje banka preuzima rizik za korporativne klijente (izrada ugovora/aneksa i dodatne prateće dokumentacije za kredite, garancije, akreditive, limite, komercijalni faktoring), unos podataka u sistem banke i kontrola dokumentacije, kao i pripremu ugovora o depozitu,
  • Koordinacija sa nadležnim službama u banci u vezi sa kontrolom fajlova, isplatom kredita, sprovođenjem aneksa kroz sistem banke, upisom hipoteke, zaloge, te pravnih poslova oko korporativnih klijenata nad kojima se otvara stečaj, pripremom dokumentacije tokom procesa interne i eksterne revizije,
  • Profesionalan i odgovoran odnos prema fajlovima za pojedinačne plasmane (skeniranje fajlova za korporativne klijente, redovno ažuriranje elektronske arhive, arhiviranje isteklih fajlova u Centralnu arhivu),
  • Obavještenje klijenta putem mejla o visini obračunate redovne i zatezne kamate,
  • Prijem i kontrola dokumentacije za protest garancije, priprema dokumentacije po protestovanoj garanciji, obaveštavanje nadležnih službi o dobijenom zahtjevu za protesti praćenje aktivnosti po istom.

Kako aplicirati

Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu hroffice@ckb.me najkasnije do 29.01.2019. godine.

Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Administrativni referent u Odjeljenju za analizu i administraciju kredita.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.

Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.