CKB

Zapošljavamo: Administrativni referent u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanima

22.01.2019.

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Raspisuje oglas za radno mjesto: Administrativni referent u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanima

Zapošljavamo: Administrativni referent u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanima

Uslovi:

  • VSS, VŠS, SSS; Pravni ili Ekonomski fakultet ili druga odgovarajuća struka,
  • Poželjno 1 godina radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima,
  • Dobro poznavanje engleskog jezika,
  • Poznavanje rada na računaru.

Opis posla i odgovornosti

  • Razmatranje, analiziranje i davanje predloga za rješavanje loših plasmana klijenata dodijeljenih na rad, kao i praćenje i kontrolisanje realizacije odluka u vezi sa plasmanom klijenata.
  • Saradnja i dostavljanje potrebnih informacija advokatima, advokatskim kancelarijama, Javnim izvršiteljima i Notarima za predmete koji su ustupljeni na dalje rukovanje.
  • Pregovaranje sa dužnicima, žirantima i trećim stranama i zastupanje Banke pred sudovima i upravnim organima u sporovima vezanim za plasmane i hipoteke.
  • Iniciranje i sprovođenje izvršnog postupka zasnovanog na prinudnoj naplati.
  • Obavljanje tehničkih priprema za održavanje sastanaka u okviru Odjeljenja, blagovremeno prikupljanje materijala koji će se razmatrati i dostavljati učesnicima, obavještavanje o vremenu održavanja sastanaka, prisustvovanje sastancima i sačinjavanje zapisnika o donijetim odlukama.

Kandidati će biti testirani.

Kako aplicirati

Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu hroffice@ckb.me najkasnije do 27.01.2019. godine.

Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Administrativni referent u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanima.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.

Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.