CKB

Zapošljavamo: Ekspert menadžer nivo 2 u Direkciji za pravna lica

12.02.2018.

Zapošljavamo: Ekspert menadžer nivo 2 u Direkciji za pravna lica

Uslovi:

 • VSS (poželjan Ekonomski fakultet),
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • Iskustvo u izradi finansijskih analiza,
 • Znanje engleskog jezika i Microsoft Office alata,
 • Dobre komunikacione sposobnosti, iskustvo u radu sa klijentima.

Opis posla:

 • Aktivno učestvovanje u pregovorima s postojećim i potencijalnim novim klijentima;
 • Organizovanje sastanaka sa ciljem akvizicije klijenata;
 • Upravljanje odnosima sa postojećim i potencijalnim klijentima;
 • Praćenje kvaliteta korporativnog portfolija;
 • Priprema složenih i kvalitetnih prijedloga za donosioce odluka u banci;
 • Sveobuhvatno praćenje i kontrola dodijeljenog portfolija;
 • Podrška u donošenju odluka pripremom analiza i pružanjem podataka;
 • Stalna komunikacija sa klijentima;
 • Ostale aktivnosti iz domena rada Direkcije za pravna lica.

Kako aplicirati:

Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu hro­ffice@ckb.me najkasnije do 18.02.2018. godine.

Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Ekspert menadžer nivo 2 u Direkciji za pravna lica.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.

Samo kanditati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.