CKB

CKB Kidsland kredit

 • Iznos kredita: od 300 do 15.000 EUR
 • Čak i do 10.000 EUR bez žiranata
 • Rok otplate 12 - 84 mjeseca
 • Jednokratna isplata na CKB račun
 • Otplata rata i kamate se vrši na mjesečnom nivou

Opis proizvoda

CKB Kidsland kredit omogućava iznose i do 10.000 EUR bez žiranata, a u saradnji sa prodavnicama dječije opreme Kidsland i buticima OVS Kids. Dio CKB Kidsland kredita možete iskoristiti za kupovinu kompletne opreme za bebe, garderobu, dječije igračke, dok sa ostatkom novca raspolažete onako kako želite...

Kupite najbolje za najmlađe sa popustom od 5% i atraktivnim poklon kasicama, a CKB će Vam pokloniti i dodatnih 50 EUR na Vaš CKB račun. Iznos od 50 EUR CKB poklanja klijentu ukoliko je iznos kredita veći od 1.000 EUR.

Uslovi odobravanja kredita

 • Klijenti od 18 do 70 godina starosti (dospijeće posljednje rate kredita),
 • Za penzionere sa polisom životnog osiguranja do 74 godine starosti,
 • Administrativna zabrana na platu ili penziju korisnika kredita i žiranta (ukoliko je predviđen uslovima),
 • Potpisana mjenica od strane korisnika kredita i žiranta (ukoliko je predviđen uslovima) i mjenično ovlašćenje.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

 • Ispunjen i potpisan zahtjev za kredit
 • Fotokopija lične karte ili pasoša (potrebna dokumentacija i za žiranta, ukoliko je predviđen uslovima kredita)
 • Fotokopija strane pasoša gdje se vidi odobrenje privremenog boravka izdatog od MUP-a (za nerezidente)
 • Potvrda o zaposlenju ili penzioni ček u slučaju penzionera
 • Administrativna zabrana na platu ili penziju
 • Blanko mjenica
 • Izjava o otpremnini
 • Izjava o jemstvu (za žiranta)

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB keš kredit su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.
Iznos glavnice (EUR)? *
300 EUR
Minimalna vrednost iznosa kredita je 300 EUR a maksimalna vrednost iznosa kredita je 15000 EUR.
Period otplate (m) *
3 m
Period otplate kredita mora biti izmedju 3 m i 84 m.
Kamatna stopa (%) *