CKB

CKB EU COSME overdraft kredit

  • Iznos kredita: od 10.000 EUR do 150.000 EUR
  • Isplata aktivacijom odobrenog iznosa na žiro račun kompanije
  • Bez hipoteke, uz mjenicu kompanije i ličnu mjenicu
  • Za kljente CKB i drugih banaka
  • Fiksna kamatna stopa

Opis proizvoda

Sredstva iz EU COSME overdraft kredita mogu se koristiti za prevazilaženje neravnoteže između priliva i odliva sredstava iz tekućeg poslovanja (rješenje problema nelikvidnosti).

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru LGF instrumenta za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta za uspostavljanje Programa za konkuretnost kompanija i MSP (COSME) (2014-2020).

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije i prometa preko računa kod CKB-a.

Sredstva obezbjeđenja

  • Lična mjenica
  • Mjenica kompanije
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije

Kako do kredita?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje menadžeru za odnose sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, menadžer za odnose sa malim i srednjim preduzećima će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Odobravanje CKB kredita za mala i srednja preduzeća zavisi od bodovanja prema internim kriterijumima Banke i Opštih uslova poslovanja CKB-a.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.