CKB

Legislativa i etički kodeks

U skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnom praksom i standardima razvijenog svijeta, Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica je tokom 2007. godine osnovala Compliance sektor. Zadatak zaposlenih u Compliance sektoru je praćenje usklađenosti poslovanja Banke sa legislativom. Ovo konkretno znači praćenje usklađenosti bančinih procedura i internih akata banke sa zakonskom regulativom i standardima struke.

U skladu sa procedurama, 2008. godine, usvajanja bazičnih internih dokumenta, Odbor direktora CKB je usvojio dokument: "Etički kodeks", koji je za potrebe CKB-a pripremio Compliance tim. Etički kodeks obuhvata etičke norme i principe, koji su na jasan i krajnje transaparentan način prezentovani kroz ovaj dokument svim zaposlenima u CKB-u.

Etički principi i etička pravila su promovisana kroz nekoliko jako bitnih sfera kada je u pitanju Banka kao finansijska institucija i zaposleni u njoj.

Najvažnija etička pitanja su:

 • poštenje i integritet,
 • profesionalni izgled,
 • stil komunikacije,
 • donacije,
 • nezakonite povlastice, zabrana podržavanja političkih organizacija,
 • etička bankarska praksa,
 • zaštita korporativnog bogatstva,
 • evidencije, računovodstvene kontrole,
 • nabavka zasnovana na jednakom prosuđivanju,
 • kvalitet i kontrola kvaliteta,
 • pružanje informacija klijentima,
 • utvrđivanje zadataka, stručnost i uspješnost,
 • zaštita tajni,
 • sukob interesa, nezavisnost,
 • zabrana trgovine insajdera i neetički tržišni uticaj,
 • prihvatanje poklona i povlastica,
 • obaveza zaštite okoline i zdrave radne sredine,
 • pošteno tretiranje klijenata,
 • saradnja zaposlenih,
 • zabrana neetičkog takmičenja i zloupotreba ekonomske dominacije,
 • zabrana neetičkog uticaja,
 • zahtjev za jednakim tretiranjem, povlastice.